YoaView
[English] צור קשר קישורים גלריה המלצות אודות אתרים ועוד הרצאות מרתקות טיולי איכות גיבושטח אורחים מחו"ל

 בין קודש לחול                                                        חזרה ל"ועוד"

שתי אפשרויות:

א


עיסא: לגבי הצטרפותי למנזר - אני לא בטוח שאצליח להתמודד

תאודוסיוס: אמונה ידידי. גם לי לא היה קל בתחילה. בעזרת האל תתגבר

עיסא: יתכן ואצטרף אליכם. אמונתי חזקה
.

ב


עיסא: על תיקון המטבח במנזר מגיע לי 2000

תאודוסיוס: זה הרבה ידידי. בוא נסגור על 1200

עיסא: סגרנוצולם בעיר העתיקה בירושלים

חזרה ל"ועוד"    


תגובות
(אין תגובות)