אורחים מחו"ל - טבע ועוד - עדות ודתות                                חזרה לטבע ועוד
 
פרט לדתות והזרמים המובילים – זרועה הארץ ישובים ואתרים המייצגים מגוון דתות ועדות.
נוכל לפגוש את המסורות והמנהגים של הבדווים, הבהאים הצ`רקסים ועוד..
© 2021 Yoav Avneyon. All rights reserved.