מכתש קטן                                      חזרה לאתרים דרום 

 

 

 

 

 

והנה כמה תמונות:

 

 

 

\"\"  חזרה לאתרים דרום 

 

 

\"\"

\"\"

 

 

 

© 2021 Yoav Avneyon. All rights reserved.