YoaView
[English] צור קשר קישורים גלריה המלצות אודות אתרים ועוד הרצאות מרתקות טיולי איכות גיבושטח אורחים מחו"ל

אוסף אריה וולק - שנות המדינה הראשונות            חזרה ל"ועוד" 

  שנות החמישים. קליטת עליה. ירושלים המחולקת ועוד

 

התמונות: 

כביסה על גדרות התיל. היכן בדיוק? 

 

הנה התשובה: ממש היכן שעומד לו כיום קניון ממילא

מראה העיר המחולקת משכה תיירים

מי באוטובוס ומי בקדילק

מעברות (ויתכן המחנות בקפריסין)

 

חיילים צ`רקסים מתגייסים לצה"ל הצעיר

בניה לעולים בטבריה בראשית שנות החמישים

 

 

עולה חדש מצחצח נעליו של בדואי - כנראה בבאר שבע

 

אוסף אריה וולק דף מוצא

  חזרה ל"ועוד"    חזרה לתפריט ראשי   


תגובות
(אין תגובות)